Kasko sigortası uygulaması 4 ana başlıkta toplanır. Kasko sigortası poliçeleri kapsadıkları teminatlara göre isimlendirilir.

1. Dar Kasko:
Ana teminat gruplarından bir kısmı için teminat verilen kasko ürünleri.

2. Kasko:
Ana teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği ürünler.

3. Genişletilmiş Kasko:
Ana teminat gruplarının tamamı ile ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminat verilen ürünler.

4. Tam Kasko:
Ana teminat gruplarının tamamı ve ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminat verilen ürünler.

Kasko Sigortası Ana Teminatları;

a) Sigortalanan aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,

b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında sigortalı araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya sigortalı aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

c) Sigortalı araca üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,

d) Sigortalı aracın yanması,

e) Sigortalı aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesidir.

Araçta Bulunan Ses, İletişim, Görüntü Cihazları ve Aksesuarlar;

Türkiye sınırları içinde geçerli olan poliçede belirtilen araç ve aracın üzerine fabrika çıkışında standart donanım olarak monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları ile poliçede belirtilmeleri koşuluyla araçta standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş aksesuarlar sigorta kapsamı içindedir.

Kasko Sigortasında Ek Sözleşmeyle Teminat Altına Alınabilir Zararlar;
1.Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,

2.Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

3. *A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

4.Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,

5.Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,

6. Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,

7. Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,

8.Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,

9. Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,

10. Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar,

11.Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar,

12.Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar,

13.Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar,

14.Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,

15.Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.

Kasko Sigorta poliçesinde yukarıda sayılmayan ve Kasko Genel Şartlarda teminat dışında kalan zararlar arasında düzenlenmeyen rizikolar için de ek sözleşme ile teminat sağlanabilir. Aracınızı güvence altına alacak sigorta'nın tam detaylarını görmek ve incelemek için "Kasko Sigortası Teklifi" alın.

* A5.9. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.

Kasko fiyatlarını pahalı bulan araç sahipleri için sigorta şirketleri kapsamı dar ama fiyatları ucuz mini kasko poliçeleri yaptılar. Kasko fiyatları pahalı diye araçlarına sigorta yaptıramayanların incelemesi gereken kasko poliçesi, 200 TL'den başlayan fiyatları ile "Sompo Japan Mini Kasko" sigortasıdır.

Sigorta Teklifleri ve Sigorta Bilgi Bankası